כתב כמויות אוטומטי

כתב כמויות אוטמטי

כתב כמויות (BOQ) הוא מסמך המפרט את הכמויות והעלויות של כל החומרים, העבודה והציוד הנדרשים להשלמת פרויקט בנייה. באופן מסורתי, יצירת כתב כמויות היא משימה מייגעת וגוזלת זמן הכוללת מדידה וחישוב ידני של הכמויות של כל פריט הדרוש לפרויקט. אולם, בימינו אלה, בזכות ההתקדמות הטכנולוגית, ניתן לבנות כתב כמויות באופן אוטומטי, באמצעות ממשק דיגיטלי ליצירת […]