תוכנה לניהול פרויקטים הנדסיים

תוכנה לניהול מתקדם של פרויקטים בתחום הבניה והתשתיות נועדה לסייע לתכנון, ביצוע ומעקב אחר התקדמות הפרויקט. 

תוכנה לניהול פרויקטים

תוכנה לניהול פרויקטים מאפשרת שליטה מקיפה על כל היבטי הפרויקט החל משלב תכנון אדריכלי ועיצוב ראשוני ועד שלבי הבניה הסופיים.

התוכנה מסיעת להשלים את ביצוע הפרויקט בזמן המתוכנן ולעמוד במסגרת התקציב הנתון. היא מתעדכנת בזמן אמת להתאם להתקדמות הפרויקט ומציפה בעיות פוטנציאליות עוד לפני שהן הופכות לבעיות.

השימוש בתוכנה נגיש ולא מורכב והיא פותחת אפשרות לשיתוף פעולה ותיאום עם בעלי עניין המעורבים בפרויקט כולל קבלנים, אדריכלים, מהנדסים ויזמים.

קבלו הצעת מחיר >

מאפייני התוכנה

תוכנת ניהול פרויקטים לבנייה ותשתיות כוללת בדרך כלל מגוון רחב של כלים ותכונות שנועדו לסייע לארגונים לתכנן, לבצע ולעקוב אחר פרויקטי בנייה ותשתית. להלן חלק מהתכונות העיקריות שסוגי תוכנה אלה עשויים לכלול.

 • תזמון פרויקטים: תכונה זו מאפשרת למשתמשים ליצור לוחות זמנים מפורטים של פרויקטים, כולל חלוקה למשימות, הגדרת אבני דרך והקצאת משאבים. משתמשים יכולים גם לעקוב אחר ההתקדמות מול לוח הזמנים ולבצע התאמות לפי הצורך.
 • ניהול משאבים: שליטה בכוח אדם, מלאי החומרים והציוד. משתמשים יכולים לעקוב אחר זמינות המשאבים, להקצות משאבים למשימות ולנתח את ניצול המשאבים.
 • מעקב אחר תקציב: מעקב אחר עלויות הפרויקט תוך השוואתן לתקציב. משתמשים יכולים גם להפיק דוחות עלויות מפורטים, כולל עלויות לפי משימה, משאב וספק.
 • ניהול מסמכים: אחסון ולארגון מסמכים הקשורים לפרויקט, כגון תוכניות, שרטוטים ומפרטים. משתמשים יכולים לעקוב אחר גירסאות מסמכים, אישורים והפצתם.
 • שיתוף ותאום: תכונה זו מאפשרת למשתמשים לתאם מידע ופעילות עם בעלי עניין אחרים, כולל קבלנים, אדריכלים, מהנדסים, בעלים או יזמים. משתמשים יכולים לשתף מסמכים, לגשת למידע על הפרויקט ולתקשר זה עם זה בזמן אמת.
 • 3D ו-BIM: מידול BIM (Building Information Modeling) מהווה תהליך מבוסס מודלים תלת-ממדיים, אשר מצייד אנשי מקצוע בתחום האדריכלות, ההנדסה, הבנייה והתפעול בתובנה והכלים לתכנון, עיצוב, בנייה וניהול יעיל יותר של מבנים ותשתיות.
 • ניהול סיכונים: תכונה זו מאפשרת למשתמשים לזהות, להעריך ולתעדף סיכונים הקשורים לפרויקט, לזהות התנגשויות בתכנון ומצבים של אי עמידה בתקנים.

התיעצו איתנו >

תוכנה לניהול פרויקט בניה

תזמון הפרויקט

תזמון פרויקטים מהווה מאפיין מפתח של תוכנת ניהול פרויקטים לבנייה ותשתית המאפשרת למשתמשים ליצור לוחות זמנים מפורטים של פרויקטים, להגדיר משימות, לקבוע אבני דרך ולהקצות משאבים. תכונת תזמון הפרויקט כוללת בדרך כלל את הפונקציונליות הבאה:

 • יצירת משימות: משתמשים יכולים ליצור משימות, לשייך אותן לחברי הצוות, ולהגדיר מועדים להשלמתן.
 • תלות בין המשימות: משתמשים יכולים להגדיר תלות או התניות בין המשימות השונות, למשל לקבוע את הסדר שבו יש להשלים אותן.
 • אבני דרך: תכונה המאפשרת יצירה של אבני הדרך, שלבי הפרויקט המרכזיים, ומעקב אחריהם. אבני הדרך יכולות למשל לסמן נקודות זמן של השלמת שלבי תכנון, קבלת היתרים, תחילת הבנייה או סיום עבודות גמר.
 • תרשים גנט: תרשים גנט הוא ייצוג חזותי של לוח הזמנים של הפרויקט המציג את תאריכי ההתחלה והסיום של משימות, תלות במשימה ואבני דרך. משתמשים יכולים להשתמש בתרשים Gantt כדי לראות במהירות את מצב הפרויקט ולזהות התנגשויות תזמון פוטנציאליות.
 • הקצאות משאבים: משתמשים יכולים להקצות משאבים למשימות – כח אדם, חומרי גלם וציוד.
 • מעקב אחר התקדמות: הצגת ההתקדמות מול לוח הזמנים המתוכנן ועדכון אחוזי השלמת המשימות עם ביצוע העבודה.
 • אופטימיזציה של לוחות הזמנים: מיטוב לוחות הזמנים של הפרויקט על ידי התאמת משך המשימות והקצאת המשאבים כדי למזער עיכובים ולשפר את ניצול המשאבים.
 • סימולציית לוח זמנים: הרצת סימולציות של לוחות זמנים כדי לזהות התנגשויות תזמון פוטנציאליות ולנתח את ההשפעה של ביצוע שינויים בתכנון.
 • אינטגרציה עם כלים אחרים: שילוב תכונת תזמון הפרויקט עם כלים נוספים, כגון מעקב אחר תקציב או ניהול משאבים, כדי להבטיח שתזמון הפרויקט מותאם לתקציב הפרויקט ולזמינות המשאבים.

ניהול משאבים

תכונת ניהול משאבים מאפשרת למשתמש לנהל כוח אדם, חומרי גלם וציוד המשמשים לביצוע הפרויקט. לרוב היא כוללת את הפונקציונליות הבאה:
 • מעקב אחר משאבים: בדיקת זמינות המשאבים בזמן אמת
 • הקצאות משאבים: הפניית משאבים למשימות מוגדרות ומעקב אחר ניצול המשאבים.
 • מעקב אחר זמן: מעקב אחר כמות הזמן של השקעת המשאבים במשימות.
 • מעקב אחר עלויות: בדיקת עלויות המשאבים והשוואתן לתקציב.
 • בקשות משאבים: ביצוע הגשת בקשה למשאב מסוים ומעקב אחר הסטטוס של הבקשה.
 • תזמון משאבים: תכנון של שימוש עתידי במשאב כדי להבטיח שהוא זמין בעת הצורך.
 • תחזיות: משתמשים יכולים לחזות דרישות משאבים וזמינות כדי לזהות מחסור פוטנציאלי ולתכנן בהתאם.
 • דיווח: הפקת דוחות מפורטים על ניצול משאבים, עלויות וזמינות, כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי הקצאת משאבים.
 • אינטגרציה עם כלים אחרים: שילוב תכונת ניהול המשאבים עם כלים אחרים, למשל עם תזמון פרויקטים ומעקב אחר תקציב, כדי להבטיח שהמשאבים מוקצים בצורה שתואמת את לוח הזמנים והתקציב של הפרויקט.

מעקב אחר תקציב

מעקב אחר העלויות בפועל והשוואתן לתקציב המוגדר מהווה אחת הפונקציות החשובות ביותר של תוכנה לניהול פרויקטים בתחום הבניה והתשתיות. תכונה זו כוללת את הנושאים הבאים:
 • יצירת תקציב: משתמשים יכולים ליצור תקציב לפרויקט, כולל עלויות של המשאבים הדרושים והוצאות נוספות.
 • מעקב אחר עלויות: בחינת העלויות בפועל בזמן אמת.
 • השוואת העלויות בפועל לתקציב: מאפשרת זיהוי חריגות או לחלופין כספים שלא נוצלו.
 • תחזית: תחזיות של עלויות עתידיות, כדי לזהות בעיות תקציב פוטנציאליות ולתכנן בהתאם.
 • תיקוני תקציב: ביצוע שינויים בתקציב הפרויקט לפי הצורך, כדי לשקף שינויים בהיקף הפרויקט או בזמינות המשאבים.
 • דיווח: הפקת דוחות מפורטים על תקציב הפרויקט, כולל עלויות לפי משימה, משאב וספק.
 • אינטגרציה עם כלים אחרים: משתמשים יכולים לשלב את תכונת מעקב התקציב עם כלים נוספים, למשל עם תזמון פרויקטים וניהול משאבים, כדי להבטיח שעלויות הפרויקט יתאימו ללוח הזמנים של הפרויקט ולזמינות המשאבים.

תוכנה פרויקט בניה

ניהול מסמכים

אחסון וארגון המסמכים הקשורים לפרויקט, כגון תוכניות, שרטוטים, כתב כמויות, מפרטים, היתרי בניה ועוד.
 • אחסון מסמכים: שמירת המסמכים במיקום מרכזי באופן נגיש לכל בעלי העניין בפרויקט.
 • ניהול גרסאות: משתמשים יכולים לעקוב אחר גרסאות שונות של מסמכים, כדי להבטיח שכולם עובדים עם המידע העדכני ביותר.
 • אישורי מסמכים: מעקב אחר אישורי מסמכים כדי להבטיח שכל המסמכים ייבדקו ויאושרו על ידי הגורמים המתאימים לפני השימוש בהם בפרויקט.
 • הפצת מסמכים: אפשרות להפיץ מסמכים לבעלי עניין שונים, כדי להבטיח שלכולם תהיה גישה למידע הנחוץ.
 • חיפוש: עריכת חיפוש מסמכים לפי מילת מפתח, מחבר או קריטריונים אחרים.
 • אבטחה: אפשרות להגדרת הרשאות למסמכים, כדי להבטיח שרק למשתמשים מורשים תהיה גישה למידע רגיש.
 • זרימת העבודה: ניתוב אוטומטי של המסמכים לבדיקה ואישור במטרה לייעל את תהליכי הניהול.
 • אינטגרציה עם כלים אחרים: שילוב תכונת ניהול המסמכים עם כלים נוספים, למשל עם תזמון פרויקטים וניהול משאבים, כדי להבטיח שמסמכי הפרויקט מתאימים ללוח הזמנים של הפרויקט ולזמינות המשאבים.

תאום ושיתוף

התוכנה מאפשרת שיתוף מידע ותקשורת עם בעלי עניין אחרים.

 • תקשורת: אינטגרציה עם אמצעי תקשורת בזמן אמת – בדואר אלקטרוני או הודעות מיידיות.
 • שיתוף מסמכים: שיתוף מסמכים הקשורים לפרויקט.
 • גישה למידע על הפרויקט: משתמשים יכולים לצפות ולערוך מידע, כגון לוח הזמנים של הפרויקט והקצאות המשאבים
 • הקצאות משימות: כלים של הקצאת משימות לבעלי עניין אחרים מבטיחים שכולם יודעים את תחומי האחריות שלהם.
 • משוב ואישורים: משתמשים יכולים לספק משוב על מסמכים הקשורים לפרויקט ולאשר שינויים לפני שהם מיושמים.
 • דיווח והתראות: קבלת הודעות ודוחות על התקדמות הפרויקט.
 • מוביל: התוכנה מותאמת לשימוש במכשירי טלפון ניידים כדי שתוכלו להישאר מעודכנים גם כשאתם בתנועה.

תלת מימד ומידול BIM

מידול מרחבי בתלת מימד מספק לאנשי המקצוע בתחום הבניה והתשתיות תובנות וכלים לתכנון וביצוע יעיל. תוכנת BIM יוצרת ייצוג דיגיטלי של המאפיינים הפיזיים והתפקודיים של מתקן, מספקת מידע מדויק ואמין לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט. מרכיבי BIM בתוכנת ניהול פרויקטים כוללים את הפונקציות הבאות:

 • מידול תלת מימדי: מודלים תלת מימדיים לרבות הדמיות בטכונולויות של מציאו מדומה או מציאות רבודה של מבנים ותשתיות מספקים מבט מרחבי מפורט לצורכי תכנון או פרזנטציה.
 • תיאום BIM: תכונה המאפשרת שיתוף של מידול BIM עם גורמים אחרים לצורך תיאום פעולות תכנון וביצוע.
 • זיהוי התנגשות: זיהוי ומתן פתרונות להתנגשויות בין מערכות בניין שונות לפני תחילת שלב הבניה.
 • כתב כמויות: אוטומציה של חישוב כתב כמויות של חומרי הגלם ומרכיבים הדרושים לפרויקט
 • הדמיית 4D ו-5D: הדמיית תהליך הבנייה ב-4D (זמן) וב-5D (עלות) כדי לייעל את לוח הזמנים והתקציב של הפרויקט.
 • ניהול נתונים: ארגן והנגשת נתוני בנייה, כגון מפרטים, ציוד וחומרי גלם.
 • אפליקציה לניידים: הנגשת מודל BIM ומידע על הפרויקט למכשירים ניידים.

תוכנת BIM

ניהול סיכונים

כלי לזיהוי, הערכה ותיעדוף סיכונים הקשורים לפרויקט. תכונה זו כוללת את המרכיבים הבאים:

זיהוי סיכונים: זיהוי עיכובים, חריגות בעלויות, התגשויות בתכנון או סכנות בטיחותיות.

הערכת סיכונים: הערכת סבירות והשפעת הסיכונים, כדי לקבוע אילו סיכונים הם הקריטיים ביותר.

תעדוף סיכונים: משתמשים יכולים לתעדף סיכונים על סמך הסבירות וההשפעה שלהם, כדי למקד את מאמצי ניהול הסיכונים בסיכונים הקריטיים ביותר.

הפחתת סיכונים: פיתוח ויישום אסטרטגיות להפחתת סיכונים, תוכניות מגירה, שימוש בכלי תאום תשתיות ועוד.

דיווח: הפקת דוחות מפורטים על סיכונים שזוהו, הערכת סיכונים ואסטרטגיות להפחתת סיכונים, כדי לסייע בקבלת תובנות הנדסיות או החלטות ניהוליות מושכלות.

אנחנו שמחים שאתם מתעניינים במוצרים שלנו

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה מלאו את פרטיכם ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם.

קבלו הדגמה אישית אחד על אחד במועד הנוח לכם:

קבלו הדגמה אישית אחד על אחד במועד הנוח לכם:

BIM 360

מוצר זה יכול לשדרג ולייעל את ההתנהלות שלכם בשלב הגשת התוכניות. כל מה שנדרש מכם בכדי להכיר את BIM 360 יותר מקרוב הוא לעשות כך.
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם.