פתרונות תוכנה ROG

תוכנה לניהול פרויקטים הנדסיים

תוכנה לניהול מתקדם של פרויקטים בתחום הבניה והתשתיות נועדה לסייע לתכנון, ביצוע ומעקב אחר התקדמות הפרויקט.

תוכנה לניהול פרויקטים מאפשרת שליטה מקיפה על כל היבטי הפרויקט החל משלב תכנון אדריכלי ועיצוב ראשוני ועד שלבי הבניה הסופיים.

התוכנה מסיעת להשלים את ביצוע הפרויקט בזמן המתוכנן ולעמוד במסגרת התקציב הנתון. היא מתעדכנת בזמן אמת להתאם להתקדמות הפרויקט ומציפה בעיות פוטנציאליות עוד לפני שהן הופכות לבעיות.

השימוש בתוכנה נגיש ולא מורכב והיא פותחת אפשרות לשיתוף פעולה ותיאום עם בעלי עניין המעורבים בפרויקט כולל קבלנים, אדריכלים, מהנדסים ויזמים.

מאפייני התוכנה

תוכנת ניהול פרויקטים לבנייה ותשתיות כוללת בדרך כלל מגוון רחב של כלים ותכונות שנועדו לסייע לארגונים לתכנן, לבצע ולעקוב אחר פרויקטי בנייה ותשתית. להלן חלק מהתכונות העיקריות שסוגי תוכנה אלה עשויים לכלול.
תכונה זו מאפשרת למשתמשים ליצור לוחות זמנים מפורטים של פרויקטים, כולל חלוקה למשימות, הגדרת אבני דרך והקצאת משאבים. משתמשים יכולים גם לעקוב אחר ההתקדמות מול לוח הזמנים ולבצע התאמות לפי הצורך.
שליטה בכוח אדם, מלאי החומרים והציוד. משתמשים יכולים לעקוב אחר זמינות המשאבים, להקצות משאבים למשימות ולנתח את ניצול המשאבים.
מעקב אחר עלויות הפרויקט תוך השוואתן לתקציב. משתמשים יכולים גם להפיק דוחות עלויות מפורטים, כולל עלויות לפי משימה, משאב וספק.
אחסון ולארגון מסמכים הקשורים לפרויקט, כגון תוכניות, שרטוטים ומפרטים. משתמשים יכולים לעקוב אחר גירסאות מסמכים, אישורים והפצתם.

תכונה זו מאפשרת למשתמשים לתאם מידע ופעילות עם בעלי עניין אחרים, אדריכלים, מהנדסים, בעלים או יזמים. משתמשים יכולים לשתף מסמכים, לגשת למידע על הפרויקט ולתקשר זה עם זה בזמן אמת.

מידול BIM (Building Information Modeling) מהווה תהליך מבוסס מודלים תלת-ממדיים, אשר מצייד אנשי מקצוע בתחום האדריכלות, ההנדסה, הבנייה והתפעול בתובנה והכלים לתכנון, עיצוב, בנייה וניהול יעיל יותר של מבנים ותשתיות.

תכונה זו מאפשרת למשתמשים לזהות, להעריך ולתעדף סיכונים הקשורים לפרויקט, לזהות התנגשויות בתכנון ומצבים של אי עמידה בתקנים.

תזמון הפרויקט

תזמון פרויקטים מהווה מאפיין מפתח של תוכנת ניהול פרויקטים לבנייה ותשתית המאפשרת למשתמשים ליצור לוחות זמנים מפורטים של פרויקטים, להגדיר משימות, לקבוע אבני דרך ולהקצות משאבים. תכונת תזמון הפרויקט כוללת בדרך כלל את הפונקציונליות הבאה:

משתמשים יכולים ליצור משימות, לשייך אותן לחברי הצוות, ולהגדיר מועדים להשלמתן.

משתמשים יכולים להגדיר תלות או התניות בין המשימות השונות, למשל לקבוע את הסדר שבו יש להשלים אותן.

תכונה המאפשרת יצירה של אבני הדרך, שלבי הפרויקט המרכזיים, ומעקב אחריהם. אבני הדרך יכולות למשל לסמן נקודות זמן של השלמת שלבי תכנון, קבלת היתרים, תחילת הבנייה או סיום עבודות גמר.

תרשים גנט הוא ייצוג חזותי של לוח הזמנים של הפרויקט המציג את תאריכי ההתחלה והסיום של משימות, תלות במשימה ואבני דרך. משתמשים יכולים להשתמש בתרשים Gantt כדי לראות במהירות את מצב הפרויקט ולזהות התנגשויות תזמון פוטנציאליות.

משתמשים יכולים להקצות משאבים למשימות – כח אדם, חומרי גלם וציוד.

הצגת ההתקדמות מול לוח הזמנים המתוכנן ועדכון אחוזי השלמת המשימות עם ביצוע העבודה.

מיטוב לוחות הזמנים של הפרויקט על ידי התאמת משך המשימות והקצאת המשאבים כדי למזער עיכובים ולשפר את ניצול המשאבים.

הרצת סימולציות של לוחות זמנים כדי לזהות התנגשויות תזמון פוטנציאליות ולנתח את ההשפעה של ביצוע שינויים בתכנון.

שילוב תכונת תזמון הפרויקט עם כלים נוספים, כגון מעקב אחר תקציב או ניהול משאבים, כדי להבטיח שתזמון הפרויקט מותאם לתקציב הפרויקט ולזמינות המשאבים.

ניהול משאבים

תכונת ניהול משאבים מאפשרת למשתמש לנהל כוח אדם, חומרי גלם וציוד המשמשים לביצוע הפרויקט. לרוב היא כוללת את הפונקציונליות הבאה:

בדיקת זמינות המשאבים בזמן אמת

הפניית משאבים למשימות מוגדרות ומעקב אחר ניצול המשאבים.

מעקב אחר כמות הזמן של השקעת המשאבים במשימות.

בדיקת עלויות המשאבים והשוואתן לתקציב.

ביצוע הגשת בקשה למשאב מסוים ומעקב אחר הסטטוס של הבקשה.

תכנון של שימוש עתידי במשאב כדי להבטיח שהוא זמין בעת הצורך.

משתמשים יכולים לחזות דרישות משאבים וזמינות כדי לזהות מחסור פוטנציאלי ולתכנן בהתאם.

הפקת דוחות מפורטים על ניצול משאבים, עלויות וזמינות, כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי הקצאת משאבים.

שילוב תכונת ניהול המשאבים עם כלים אחרים, למשל עם תזמון פרויקטים ומעקב אחר תקציב, כדי להבטיח שהמשאבים מוקצים בצורה שתואמת את לוח הזמנים והתקציב של הפרויקט.

מעקב אחר תקציב

מעקב אחר העלויות בפועל והשוואתן לתקציב המוגדר מהווה אחת הפונקציות החשובות ביותר של תוכנה לניהול פרויקטים בתחום הבניה והתשתיות. תכונה זו כוללת את הנושאים הבאים:

משתמשים יכולים ליצור תקציב לפרויקט, כולל עלויות של המשאבים הדרושים והוצאות נוספות.

בחינת העלויות בפועל בזמן אמת.

מאפשרת זיהוי חריגות או לחלופין כספים שלא נוצלו.

תחזיות של עלויות עתידיות, כדי לזהות בעיות תקציב פוטנציאליות ולתכנן בהתאם.

ביצוע שינויים בתקציב הפרויקט לפי הצורך, כדי לשקף שינויים בהיקף הפרויקט או בזמינות המשאבים.

הפקת דוחות מפורטים על תקציב הפרויקט, כולל עלויות לפי משימה, משאב וספק.

משתמשים יכולים לשלב את תכונת מעקב התקציב עם כלים נוספים, למשל עם תזמון פרויקטים וניהול משאבים, כדי להבטיח שעלויות הפרויקט יתאימו ללוח הזמנים של הפרויקט ולזמינות המשאבים.

ניהול מסמכים

אחסון וארגון המסמכים הקשורים לפרויקט, כגון תוכניות, שרטוטים, כתב כמויות, מפרטים, היתרי בניה ועוד.

שמירת המסמכים במיקום מרכזי באופן נגיש לכל בעלי העניין בפרויקט.

משתמשים יכולים לעקוב אחר גרסאות שונות של מסמכים, כדי להבטיח שכולם עובדים עם המידע העדכני ביותר.

מעקב אחר אישורי מסמכים כדי להבטיח שכל המסמכים ייבדקו ויאושרו על ידי הגורמים המתאימים לפני השימוש בהם בפרויקט.

אפשרות להפיץ מסמכים לבעלי עניין שונים, כדי להבטיח שלכולם תהיה גישה למידע הנחוץ.

עריכת חיפוש מסמכים לפי מילת מפתח, מחבר או קריטריונים אחרים.

אפשרות להגדרת הרשאות למסמכים, כדי להבטיח שרק למשתמשים מורשים תהיה גישה למידע רגיש.

ניתוב אוטומטי של המסמכים לבדיקה ואישור במטרה לייעל את תהליכי הניהול.

שילוב תכונת ניהול המסמכים עם כלים נוספים, למשל עם תזמון פרויקטים וניהול משאבים, כדי להבטיח שמסמכי הפרויקט מתאימים ללוח הזמנים של הפרויקט ולזמינות המשאבים.

תאום ושיתוף

התוכנה מאפשרת שיתוף מידע ותקשורת עם בעלי עניין אחרים.

אינטגרציה עם אמצעי תקשורת בזמן אמת – בדואר אלקטרוני או הודעות מיידיות.

שיתוף מסמכים הקשורים לפרויקט.

משתמשים יכולים לצפות ולערוך מידע, כגון לוח הזמנים של הפרויקט והקצאות המשאבים

כלים של הקצאת משימות לבעלי עניין אחרים מבטיחים שכולם יודעים את תחומי האחריות שלהם.

משתמשים יכולים לספק משוב על מסמכים הקשורים לפרויקט ולאשר שינויים לפני שהם מיושמים.

קבלת הודעות ודוחות על התקדמות הפרויקט.

התוכנה מותאמת לשימוש במכשירי טלפון ניידים כדי שתוכלו להישאר מעודכנים גם כשאתם בתנועה.

תלת מימד ומידול BIM

מידול מרחבי בתלת מימד מספק לאנשי המקצוע בתחום הבניה והתשתיות תובנות וכלים לתכנון וביצוע יעיל. תוכנת BIM יוצרת ייצוג דיגיטלי של המאפיינים הפיזיים והתפקודיים של מתקן, מספקת מידע מדויק ואמין לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט. 

מרכיבי BIM בתוכנת ניהול פרויקטים כוללים את הפונקציות הבאות:

מודלים תלת מימדיים לרבות הדמיות בטכונולויות של מציאות מדומה או מציאות רבודה של מבנים ותשתיות מספקים מבט מרחבי מפורט לצורכי תכנון או פרזנטציה.

תכונה המאפשרת שיתוף של מידול BIM עם גורמים אחרים לצורך תיאום פעולות תכנון וביצוע.

זיהוי ומתן פתרונות להתנגשויות בין מערכות בניין שונות לפני תחילת שלב הבניה.

אוטומציה של חישוב כתב כמויות של חומרי הגלם ומרכיבים הדרושים לפרויקט

הדמיית תהליך הבנייה ב-4D (זמן) וב-5D (עלות) כדי לייעל את לוח הזמנים והתקציב של הפרויקט.

ארגון והנגשת נתוני בנייה, כגון מפרטים, ציוד וחומרי גלם.

הנגשת מודל BIM ומידע על הפרויקט למכשירים ניידים.

ניהול סיכונים

כלי לזיהוי, הערכה ותיעדוף סיכונים הקשורים לפרויקט. תכונה זו כוללת את המרכיבים הבאים:

זיהוי עיכובים, חריגות בעלויות, התגשויות בתכנון או סכנות בטיחותיות.

הערכת סבירות והשפעת הסיכונים, כדי לקבוע אילו סיכונים הם הקריטיים ביותר.

משתמשים יכולים לתעדף סיכונים על סמך הסבירות וההשפעה שלהם, כדי למקד את מאמצי ניהול הסיכונים בסיכונים הקריטיים ביותר.

פיתוח ויישום אסטרטגיות להפחתת סיכונים, תוכניות מגירה, שימוש בכלי תאום תשתיות ועוד.

הפקת דוחות מפורטים על סיכונים שזוהו, הערכת סיכונים ואסטרטגיות להפחתת סיכונים, כדי לסייע בקבלת תובנות הנדסיות או החלטות ניהוליות מושכלות.

אנחנו שמחים שאתם מתעניינים במוצרים שלנו

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה מלאו את פרטיכם ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם.

קבלו הדגמה אישית אחד על אחד במועד הנוח לכם:

קבלו הדגמה אישית אחד על אחד במועד הנוח לכם:

BIM 360

מוצר זה יכול לשדרג ולייעל את ההתנהלות שלכם בשלב הגשת התוכניות. כל מה שנדרש מכם בכדי להכיר את BIM 360 יותר מקרוב הוא לעשות כך.
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם.