ניהול כתב כמויות 

ניהול כתב כמויות

כוחה של האוטומציה חולל מהפכה בתחום הבניה  בענף הבניה דיוק ויעילות הולכים יד ביד. הערכה מדויקת של כמויות חומרי הגלם, העבודה והעלויות מהווה היבט מכריע שעליו הפרויקט יקום או יפול. כתב כמויות הוא כלי המפתח המאפשר לרכז ולנתח את הנתונים כדי לקבל החלטות חשובות. באופן מסורתי עריכת כתב כמויות התבצעה ידנית וגזלה זמן יקר של […]